Datum: 23 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

'Blanke' foto van nieuwe agenten in Rotterdam onderwerp van gesprek op social media

Een foto van de zeventig nieuwe politie-rekruten van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond leidt tot ophef. Hoe kan het dat er amper allochtone agenten op te zien zijn? Voor elke agent in de Rijnmond is het de eerste stap in de carrière. De feestelijke bijeenkomst in de Laurenskerk – vrienden en familie in de banken – waarbij ze de eed afleggen of de gelofte doen een goede, eerlijke diender te zijn. Daarna volgt standaard het staatsieportret van de nieuwe lichting.

,,Wij zijn ook niet tevreden met het resultaat. Er solliciteren nog niet zoveel mensen met een andere afkomst als we zouden willen en nodig hebben’’, zegt een politiewoordvoerder.  Er is een quotum afgesproken voor de instroom van allochtone agenten: 25 procent. Niet zo ambitieus als in Amsterdam – daar gaan ze voor de helft – maar je moet ergens beginnen. En zoals de oud-plaatsvervangend korpschef Helmoed Wierda onlangs tegen de gemeenteraad zei: het is al een hele opgave om dit getal te halen. In 2017 lukte het, in 2018 niet. Toen bleef de eenheid Rotterdam-Rijnmond op 18 procent steken.
Ook op social media is het onderwerp van gesprek: