Datum: 18 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

Boeren houden 27 december Trekkertrek op Malieveld in Den Haag, meldt je aan!

Omdat het Malieveld toch al “omgeploegd” is volgens Staatsbosbeheer lijkt dat ons een mooie gelegenheid om er een groots tractorpulling evenement te gaan houden. Het veld schijnt redelijk geschikt te zijn voor tractoren hebben we de laatste paar weken vernomen. We gaan binnenkort beginnen met het aanvragen van vergunningen, Ook gaan we de Gemeente Den Haag benaderen om enige demo’s te regelen. Zij blijken redelijk goed op te kunnen schieten met het leger. Het lijkt ons wel leuk om een aantal demo’s te hebben met legertrucks en wellicht een legertank. Misschien dat er ook nog wel een ME- of politiebusje voor de sleepwagen wil aankoppelen. De data welke in dit bericht zijn aangegeven staan nog niet vast. Dat hangt een beetje van de vergunningverleners af. Meldt je hieronder aan!

Wil je ook komen kijken of meedoen? Klik HIER om je aan te melden!