Datum: 11 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

Boeren in Friesland bezetten Provinciehuis, restultaat: beleidsregels aangepast!

Zeker honderd boeren uit Friesland bezetten met tractoren de ingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Gedeputeerde Johannes Kramer deelt mee dat hij besloten heeft de beleidsregels in te trekken.

De agrariërs demonstreren daarmee tegen de wijze waarop de provincies invulling geven aan het kabinetsplan om de stikstofuitstoot te verlagen en de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Er is sprake van een spontane actie, verklaart Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Directe aanleiding is de informatiebijeenkomst van donderdag op het Provinsjehûs met gedeputeerde Johannes Kramer.

De FNP’er legde uit dat de provincies niet-benutte stikstofruimte in de vergunning van boeren wil afnemen. Daarbij vielen harde woorden als ,,diefstal’‘ en ,,nu zit alles op slot.”

De boeren zijn kwaad over het besluit van van de provincie dat zij de stikstofruimte die boeren niet in gebruik hebben afnemen. Ze eisen dat gedeputeerde Johannes Kramer van de FNP zijn handtekening intrekt. De boeren zijn uitgenodigd in het Provinsjehûs voor een bak koffie, maar willen nu niet meer vertrekken. Ze zeggen niet eerder weg te gaan voordat Kramer zijn handtekening intrekt.