Datum: 20 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

Bouwsector organiseert ook grote demonstratie tegen stikstofbeleid

In navolging van de boerenprotesten willen ook bedrijven in de bouw massaal naar Den Haag. Een oproep van de stichting Grond In Verzet om op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag te demonstreren, heeft al veel bijval gekregen, meldt initiatiefnemer Klaas Kooiker zondag.

Niet alleen grondverzetbedrijven, maar ook andere deelsectoren van de bouw en het transport ondervinden, net als de agrarische sector, veel hinder van strenge stikstofregels.

Daar komt voor de bouw nog een ander probleem bij: de PFAS-regelgeving. PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, waartoe zo’n zesduizend stoffen behoren, waarvan een kwart kankerverwekkend is.

Als bij een bouwproject grond wordt verplaatst, moet een test plaatsvinden op de aanwezigheid van dergelijke stoffen. Als 1 kilo grond meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag deze niet worden verplaatst naar grond die schoner is.

In praktijk blijkt dat veel grond boven deze norm zit. Dit beperkt de bouwsector nog verder, waardoor veel projecten stil zijn komen te liggen in de afgelopen tijd.