Datum: 23 januari 2020
Categorie: Geen categorie

Corrupte agent in Nederland blijkt vaak migratieachtergrond te hebben

Allochtone opsporingsambtenaren maken zich veel vaker schuldig aan ernstige integriteitsschendingen dan autochtone. Bij tachtig ontdekte ernstige integriteitsschandalen, is in 40 procent een allochtone beambte betrokken. En dat terwijl nog geen tien procent van alle agenten een migratieachtergrond heeft, zo meldt De Telegraaf vanmorgen.

De gereorganiseerde Nationale Politie is met de nieuwe grotere basisteams binnen de eenheden aanzienlijk kwetsbaarder voor corruptie.

De gereorganiseerde Nationale Politie is met de nieuwe grotere basisteams binnen de eenheden aanzienlijk kwetsbaarder voor corruptie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het opzienbarende rapport ‘Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties’, dat is geschreven door het onderzoeksinstituut WODC in opdracht van de Tweede Kamer, na een reeks grote corruptieschandalen binnen opsporingsdiensten. Voor het eerst is gekeken naar de relatie tussen ernstige integriteitsschendingen en de georganiseerde misdaad.