Gekkie op fiets vindt dat hij te weinig ruimte krijgt van vrachtwagen, situatie escaleert: