Datum: 29 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

Lezen we ff mee? Contributie Nederland aan de Europese Unie gaat meer dan verdubbelen:

De bijdrage van Nederland aan de EU-begroting gaat de komende jaren fors omhoog. Volgend jaar betaalt ons land bruto 8,1 miljard euro, in 2027 bedraagt de contributie al minstens 10 miljard. Als Brussel zijn zin krijgt, zou de jaarlijkse afdracht van Nederland volgens EU-ingewijden zelfs stijgen naar 13 miljard euro in 2027.  Dit bedrag zou genoemd worden in het voorstel van de Europese Commissie voor de meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027.

Nederland verzet zich fel tegen de forsere verhoging, net als Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken. Ook zij zien zich geconfronteerd met een aanzienlijk hogere bijdrage. De vijf willen dat de stijging beperkt blijft en vinden dat de begroting tussen 2021 en 2027 niet meer mag stijgen dan 1 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands product).

Brussel heeft echter bedacht dat het begrotingsplafond zou moeten toenemen naar ruim 1,1 procent.  Die stijging brengt zo’n 300 miljard euro extra in het laatje. In de loop van volgend jaar zullen de landen tot een compromis moeten komen over het toekomstig EU-huishoudboekje.

Omdat deze begroting is gekoppeld aan het stijgende Europese bbp, zal de contributie van landen – dus ook die Nederland betaalt – hoe dan ook stijgen. Zelfs als wordt vastgehouden aan het begrotingsplafond van 1 procent én zelfs als Nederland zijn korting behoudt, dan bedraagt de Nederlandse bijdrage in 2027 grofweg bruto 10 miljard euro. De Europese Commissie wil de korting van meer dan 1 miljard per jaar geleidelijk afbouwen tot nul.