Datum: 24 oktober 2020
Categorie: Opmerkelijk

Nederland is kapot...: 'Ahmed te vaak shoarmaboer in schoolboek'

Een hoogleraar ’maatschappelijke vraagstukken’ heeft zich over 33 schoolboeken gebogen en komt tot de conclusie dat vrouwen en ’mensen met een niet-westerse achtergrond’ in het lesmateriaal worden achtergesteld in de teksten en plaatjes.

Judi Mesman telde maar liefst 13.000 personages in de schoolboeken Nederlands en wiskunde. De kinderen krijgen volgens haar ’stereotypen’ voorgeschoteld. In de voorbeelden bouwt ’Kees’ een schuurtje, bakt ’Annemarie’ een taartje en verkoopt ’Ahmed’ shoarmabroodjes.

In de schoolboeken komen ook minder vrouwen dan mannen voor, zo schrijft De Volkskrant. ’LHBTI’ers ontbreken helemaal’, concludeert de wetenschapper.

Verder ergert ze zich eraan dat ’maar’ negen procent van de namen ’niet-westers’ is, terwijl 13,4 procent van de bevolking allochtoon is. De hoogleraar is bang dat allochtone leerlingen zich ’niet gerepresenteerd voelen’.

Een woordvoerder van de grootste uitgever van kinderboeken (een man) zegt in de krant dat het bedrijf zich bewust is dat ’stereotypering op de loer ligt’ en dat teksten en afbeeldingen regelmatig worden bijgestuurd.