Datum: 14 november 2019
Categorie: Opmerkelijk

Snelheid provinciale wegen in Overijssel mogelijk naar 60 kilometer per uur

De provincie Overijssel gaat onderzoeken of het verlagen van snelheden op provinciale wegen een bijdrage kan leveren in het verminderen van de stikstofuitstoot in de provincie. Het is een van de maatregelen die de provincie onderzoekt in het stikstofdossier, aldus gedeputeerde Bert Boerman tijdens de begrotingsvergadering woensdagavond.

D66 wilde samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie indienen waarin gedeputeerde Boerman werd opgedragen een onderzoek naar snelheidsverlaging op provinciale wegen uit te voeren. Voor de stemming over de motie zegde de gedeputeerde toe dat het onderzoek er zal komen.

Verlaging maximumsnelheid

De partijen zien graag dat de snelheid op provinciale wegen in de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt verlaagd om het milieu te sparen én de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te vergroten. Waar nu nog tachtig kilometer per uur mag worden gereden, zou de snelheid omlaag moeten naar zeventig of zestig kilometer per uur. Op wegen waar nu honderd kilometer per uur de maximumsnelheid is, zou nog maar tachtig kilometer per uur gereden mogen worden.

Motie aangehouden

D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren wachten de uitkomst van het onderzoek af. De aangehouden motie komt weer op tafel als uit het onderzoek blijkt dat snelheidsverlaging effect heeft, maar de provincie ervoor kiest de snelheidsverlaging niet in te voeren.