Datum: 28 december 2019
Categorie: Opmerkelijk

'Stikstofakkoord gemanipuleerd door ministerie'

Het ministerie van Economische Zaken zou ecologen onder druk hebben gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Die conclusie trekt NRC in een reconstructie.

Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit de reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.

Ecologen moesten zogenoemde gebiedsanalyses maken. Daarin beoordeelden ze of en in hoeverre natuurgebieden in de PAS-plannen zouden herstellen van de schade die stikstof had aangericht.

De uiteindelijke analyses lieten allemaal zien dat het PAS succesvol zou zijn voor natuurgebieden. Maar, zegt een van de ecologen tegen de krant: “Je kunt nooit met 100 procent zekerheid zeggen dat voor zoveel gebieden de maatregelen tot het gewenste herstel gaan leiden.”