Datum: 25 oktober 2019
Categorie: Opmerkelijk

Stikstofplan ingetrokken na felle acties van boeren

Onder druk van actievoerende en intimiderende boeren trekt de zuivelsector een plan voor het verminderen van stikstofuitstoot in.
,,Door de ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek hebben we besloten de plannen in te trekken. Er is duidelijk geen draagvlak’’, laten zuivelbedrijven FrieslandCampina, NZO en ZuivelNL weten.

Belangengroep Farmers Defence Force (FDF) opende vrijdag fel de aanval op de zuivelsector. Het bestuur van FDF verspreidde de persoonlijke telefoonnummers van bestuurders van zuivelbedrijven. Ook werd vrijdagmiddag het hoofdkantoor van FrieslandCampina geblokkeerd. Zo wilde de belangenclub het plan van de zuivelsector om stikstofuitstoot te verminderen van tafel krijgen. Die missie is geslaagd.

De zuivelsector stelde in het plan een reeks maatregelen voor om de stikstofuitstoot door melkveehouders terug te brengen. De boeren vreesden vooral dat ze verplicht zouden worden om nieuwe vergunningen voor stalvoorzieningen aan te vragen als gevolg van het plan. ,,Het plan zorgt voor het innemen van de latente ruimte, als stallen van melkveehouders moeten worden voorzien van emissie-arme vloeren om de ammoniakuitstoot te verminderen’’, aldus FDF-voorman Mark van den Oever.  Latente ruimte is het verschil tussen het werkelijke aantal dieren op stal en het aantal dieren dat in de vergunning staat. Veel boeren hebben namelijk in hun vergunning staan dat ze veel meer koeien mogen houden dan ze daadwerkelijk hebben. Met als doel om te kunnen groeien.