Datum: 3 december 2019
Categorie: Opmerkelijk

Uitkering miljonair Beatrix weer flink omhoog. Dit enorme bedrag zal ze in 2020 ontvangen:

Jaarlijks krijgt Beatrix een gage van de staat. Voor 2013 was dit voor de koningin vastgesteld op een bedrag van 5,23 miljoen euro, waarvan 825.000 euro het inkomensdeel was, de rest het deel voor personele en materiële uitgaven; het inkomensdeel werd na haar abdicatie 465.000 euro op jaarbasis. Sinds haar aftreden blijft zij de vrije beschikking houden over het regeringsvliegtuig. De avondkrant NRC Handelsblad publiceerde in 2010, na daarvoor een beroep te hebben gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur, dat Beatrix een jaar eerder in de Koninklijke Stallen in Den Haag een proefopstelling had laten plaatsen van het geplande nieuwe interieur van het regeringsvliegtuig.

Zij kon daarmee onder meer de hardheid van de stoelen testen. De kosten van de proefopstelling bedroegen iets meer dan 100.000 euro. De totale herinrichtingskosten bedroegen 4,3 miljoen euro, acht ton meer dan begroot. De Rijksvoorlichtingsdienst liet weten dat de herinrichting niet geschiedde op verzoek van de koningin, maar de krant ontdekte in de documenten dat wel terdege rekening gehouden was met haar wensen.

Nieuw bedrag voor Beatrix

Terwijl miljoenen inkomens van Nederlanders er onderdoor dreigen te gaan, gaat dat van Bea flink omhoog. Met 2,6% maar liefst. Klinkt niet zo heel veel, maar op zulke bedragen is het aardig wat. Ze zal uitkomen op zo’n 537.000 euro!