Video: Dochter Humberto Tan breekt ruggenwervel na sprong van 10 meter hoge duikplank