Datum: 1 november 2019
Categorie: Opmerkelijk

Zwarte Piet toch welkom in Haarlemmermeer, steeds meer plaatsen overstag

Zwarte Piet mag toch helemaal zwart blijven in het komende Sinterklaasfeest in dorpshuizen, wijk- en jongerencentra in Haarlemmermeer. Het Zwarte Pietenverbod van Maatvast is teruggedraaid. Directeur Maarten Askamp van Maatvast, de organisatie die 25 dorpshuizen en jongerencentra beheert en exploiteert, gaf eerder in een brief aan dat dit jaar uitsluitend nog roetveegpieten welkom waren tijdens het Sinterklaasfeest. Maatvast volgde daarmee de lijn van het Sinterklaasjournaal op de tv.

r kwamen direct woedende reacties op dit besluit. De dorpsraad van Lisserbroek liet weten zich niet aan het verbod te zullen houden. De fractie van Forza!, furieus voorstander van het behoud van Zwarte Piet, stelde op hoge poten schriftelijke vragen aan het college.

Uit de antwoorden blijkt dat het Zwarte Pietenverbod van Maatvast niet met de gemeente is overlegd. Omdat Maatvast de dorpsaccommodaties voor de gemeente beheert was afstemming wel op zijn plaats geweest, zo vinden B en W.

Het college zegt nog altijd niet over de kleur van de Pieten te gaan. Volgens B en W heeft Maatvast ook niemand willen uitsluiten van het Sinterklaasfeest. Naar aanleiding van alle commotie is er overleg geweest tussen de gemeente en Maatvast. De uitkomst van dat overleg is dat alle kleuren Pieten welkom zijn als Sinterklaas in het land is gearriveerd, dus ook Zwarte Pieten.

Inmiddels is bekend geworden dat ook bij de intocht van Sinterklaas in het centrum van Hoofddorp Zwarte Pieten aanwezig zullen zijn.